Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij
afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave
van motief binnen.14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering
van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Retourzendingen stuur je naar Le Petit Crochet, Meikloklaan 1, 2275
Gierle (Belgïe) met vermelding van adres en banknummer.
Le Petit Crochet behoudt zich het recht om niet of enkel een gedeelte
terug te betalen indien er beschadiging is of vermoeden van gebruik.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade
ontstaan uit producten of verleende diensten.